Holter ciśnieniowy

Wielodobowy pomiar ciśnienia tętniczego

Holter ciśnieniowy pozwala na rozszerzenie diagnostyki kardiologicznej o całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego. Pacjent podpinany jest do urządzenia na czas ustalony z lekarzem, a następnie wraca do codziennych obowiązków – chodzi do pracy, uprawia sport, wykonuje codzienne czynności domowe.

Wskazania do badania:

  • duże różnice między pomiarami w gabinecie lub między pomiarem w gabinecie, a pomiarem domowym pacjenta
  • nadciśnienie tętnicze nie reagujące na wdrożone leczenie
  • występowanie zawrotów głowy i omdleń mogących świadczyć o okresowych wahaniach ciśnienia
  • podejrzenie wahań ciśnienia w nocy


Zalety urządzenia:

  • Automatyczne pomiary - pomiar ciśnienia tętniczego odbywa się przy pomocy automatycznego mankieru zsynchronizowanego z urządzeniem, którego zadaniem jest napompowanie rękawu i wykonanie pomiaru w odstępach czasowych (zazwyczaj co 15/30 min w dzień i co 60 min w nocy), dzięki czemu pacjent nie musi pamiętać o wykonaniu pomiaru, za każdym razem zakładać mankietu oraz wstawać w nocy
  • Natychmiastowy wynik badania - raport z wynikami pomiaru ciśnienia tętniczego gotowy niezwłocznie po zakończeniu badania
  • Pomoc z doborze leczenia - dzięki wielogodzinnemu rejestrowi ciśnieniu tętniczego lekarz ma większą możliwość dobrania leczenia indywidualnie do pacjenta poprzez ustalenie odpowiednich dawek oraz godzin przyjmowania leków